Czy sukcesja jest dla Ciebie wyzwaniem?

CZY TEN PROCES JEST POTRZEBNY TWOJEJ FIRMIE?

Czy wiesz co stanie się z Twoją firmą na wypadek Twojej śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych?

Czy członkowie Twojej rodziny oraz najbliżsi współpracownicy są gotowi na przejęcie zarządzania operacyjnego w firmie w razie Twojej nieobecności?

Czy jesteś pewien, że Twoi sukcesorzy będą w stanie osiągnąć porozumienie co do podziału własności i zarządzania w firmie rodzinnej i doprowadzić do niezachwianego jej funkcjonowania?

Czy dokumenty korporacyjne Twojej firmy w odpowiedni sposób chronią jej rodzinny charakter i zabezpieczają przed "wejściem" do firmy osób spoza rodziny?

Czy wiesz jaki wpływ na dziedziczenie praw udziałowych do firmy rodzinnej ma fakt pozostawania przez Ciebie w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej?

Czy wiesz jakie skutki może rodzić odziedziczenie praw udziałowych do firmy przez osobę małoletnią?

Czym jest strukturyzacja majątkowa?

W celu skutecznego przeprowadzenia sukcesji firmy rodzinnej należy gruntownie poznać otoczenie rodzinno-biznesowe konkretnej rodziny oraz relacje i zaangażowanie   w prowadzenie biznesu przez jej poszczególnych członków.

Czytaj więcej »

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna? Czym jest? Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna

Czytaj więcej »