3. Kongres Firm Rodzinnych Forbes

20 czerwca Sheraton Grand Warsaw ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa

Co trzeba wiedzieć przed sprzedażą firmy?

Decyzja o sprzedaży biznesu musi być przemyślana i wymaga postawienia sobie przez właścicieli kilku zasadniczych pytań, takich jak:jaka ostateczna cena będzie dla nich satysfakcjonująca,czy istnieją aktywa, które należałoby przed sprzedażą wydzielić ze spółki i zatrzymać dla siebie,czy chcą zagwarantować miejsca pracy dla długoletnich pracowników.Klarowne przedstawienie takich dodatkowych warunków kupującemu już na starcie pozwoli uniknąć rozczarowań po obu stronach.autor: r.pr. Agnieszka Mitręga

Czytaj więcej »

Chcę spisać testament. Którą formę wybrać – testament własnoręczny czy notarialny?

Testament można sporządzić w ten sposób, że napisze się go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą – tzw. testament własnoręczny. Można również testament sporządzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Te dwie formy spisywania testamentu są najczęściej wybieranymi spośród możliwych form spisywania testamentów. Testament notarialny wymaga udziału i obecności

Czytaj więcej »