Wyniki wyszukiwania dla “luiza kwasnicka”

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji Chcę darować córce nieruchomość, ale chciałbym, żeby stała się ona wyłączną jej własnością, tj. żeby mąż córki nie miał do nieruchomości prawa własności w jakiejkolwiek części. Czy jest to możliwe? Córka i zięć nie mają spisanej intercyzy, obowiązuje ich wspólność ustawowa majątkowa. Umowa darowizny – czy to…
Przeczytaj więcej

Umowa spółki – ustalenie odpowiednich jej postanowień w procesie sukcesji

Podstawowym dokumentem, od którego należy wyjść w procesie sukcesji, jest umowa spółki, która stanowi dokument korporacyjny danego przedsiębiorstwa rodzinnego, określając zasady jego działania, relacji między wspólnikami, zasady podejmowania decyzji w tym przedsiębiorstwie, uczestniczenia w nim określonych osób, podział kompetencji oraz szereg innych zasad współdziałania w danym przedsiębiorstwie. Kontynuację przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia zapewnić mogą tylko…
Przeczytaj więcej

Chcę spisać testament. Którą formę wybrać – testament własnoręczny czy notarialny?

Testament można sporządzić w ten sposób, że napisze się go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą – tzw. testament własnoręczny. Można również testament sporządzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Te dwie formy spisywania testamentu są najczęściej wybieranymi spośród możliwych form spisywania testamentów. Testament notarialny wymaga udziału i obecności notariusza. Testament zaś własnoręczny…
Przeczytaj więcej

Czy warto sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy majątkowe i rozdysponować gromadzonym za życia majątkiem zgodnie z wolą i oczekiwaniami testatora. Przy jego braku, po śmierci dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a więc według zasad przewidzianych przez ustawodawcę. W…
Przeczytaj więcej

Zachowek – należy o nim pamiętać przy spisywaniu testamentu

Czym jest zachowek? Zachowek to wierzytelność pieniężna przysługująca osobom najbliższym spadkodawcy, których krąg został w ustawie wprost określony, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ustawie. W systemie prawa polskiego obowiązuje zasada swobody testowania. Powyższe oznacza, że to testator w testamencie może postanowić kto i w jakim zakresie będzie po nim dziedziczył i niekoniecznie musi to…
Przeczytaj więcej

U-Rodziny

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych – U-RODZINY 2021 Sukcesja w firmach rodzinnych – dostepne i planowane rozwiązania w polskim porządku prawnym 26 listopada 2020 rokuhttps://www.youtube.com/watch?v=1F-40-PD_Io&feature=youtu.be Debata prawników – prawnopodatkowy poradnik kryzysowy dla przedsiębiorców rodzinnych. 26 listopada 2020 rokuhttps://www.youtube.com/watch?v=SZWllPAc4OA&feature=youtu.be Coroczne spotkanie firm rodzinnych U-Rodziny – Ogólnopolski zjazd firm rodzinnych odbywa się tradycyjnie co roku. W roku 2020…
Przeczytaj więcej

Publikacje

Wybór odpowiedniej formy prawnej jako element procesu sukcesjiRozpoczęcie procesu sukcesji w swoim otoczeniu rodzinno-biznesowym bardzo często okazuje się właściwym momentem do zastanowienia się, czy forma prawna, w której prowadzona jest firma rodzinna, jest odpowiednia. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że wybrana pierwotnie forma prawna nie tylko nie współgra już z aktualną wielkością oraz dynamiką biznesu, ale…
Przeczytaj więcej

SUKCESJA

Przedsiębiorcy czekają na fundacje rodzinne Jakie zmiany należy wprowadzić do projektu ustawy, aby regulacja była atrakcyjna dla firm rodzinnych?Wysłuchaj rozmowyKomentarz do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – 30 marca 2021 r.Przedstawiamy kluczowe i newralgiczne z naszego punktu widzenia kwestie dotyczące fundacji rodzinnej wynikające z projektu ustawy o fundacji rodzinnejPrzeczytajFundacje rodzinne – nowe regulacje prawneW oczekiwaniu…
Przeczytaj więcej