Jak skutecznie i efektywnie przekazać udziały lub akcje? Rzeczpospolita

’Założyciele firm rodzinnych coraz częściej zadają sobie pytanie jak przekazać udziały lub akcje kolejnemu pokoleniu, aby nie zachwiało to działalności operacyjnej spółki oraz nie stało się przedmiotem późniejszych sporów w gronie uczestników sukcesji. Czy istnieje przepis na udaną sukcesję? Z całą pewnością nie ma rozwiązań uniwersalnych i każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej wnikliwej analizy, jednakże możliwe wydaje się wskazanie kilku kroków, których podjęcie powinno być kluczowe […]

Ważne zmiany dla reorganizacji spółek – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Nowelizacja, stanowiąca implementację prawodawstwa unijnego, wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie procesów reorganizacji spółek handlowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym Do najważniejszych zmian należą: Uproszczona procedura połączenia spółek „sióstr” (połączenie bez przyznania […]

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym na niekorzyść fundacji rodzinnych i ich beneficjentów

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą m.in. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, W TYM NA NIEKORZYŚĆ FUNDACJI RODZINNYCH I ICH BENEFICJENTÓW, chociaż, co nie sposób w tym miejscu nie wskazać, sama ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie zaledwie około 4 miesiące temu. Zmiany, co do zasady, wchodzą w życie z dniem 5.10.2023 r. Tym samym z chwilą wejścia w życie […]