Search Results for “udziały”

Jakie obowiązują ograniczenia w zbyciu udziałów w sp. z o.o.?

Ograniczenia wynikające z umowy spółki powodują konieczność jej analizy przed podpisaniem umowy zbycia. Umowa spółki nie może całkowicie wyłączać prawa zbycia udziałów. Za sprzeczne z ustawą uznaje się nie tylko zapisy umowy spółki wyłączające zbywalność udziałów bezpośrednio, ale i pośrednio, tj. np. poprzez wprowadzenie zapisów przyznających spółce zbyt długi termin na wyrażenie zgody na zbycie…
Read more

Najczęściej wykorzystywana forma do prowadzenia działalności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż spółki osobowe, a więc inaczej niż np. spółka komandytowa, może być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak i wielu wspólników. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy zawiązywania takiej spółki przez inną jednoosobową…
Read more

Czy każda spółka handlowa to klucz do udanej sukcesji?

Czy zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu? Wydawać by się mogło, że każda zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu. Częściowo jest to prawda. Bowiem spółka, w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, po pierwsze pozwala na…
Read more

darowizna czy testament gwlaw

Testament czy darowizna? Przekazanie własności

Testament jako kluczowy element procesu sukcesji testament wzór Testament stanowi jeden z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w procesie sukcesji w sferze właścicielskiej. Co do zasady (dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu jego treści) pozwala on bowiem określić zasady przekazania praw do firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest firma rodzinna warto rozważyć skorzystanie z możliwości sporządzenia w testamencie…
Read more

audyt sukcesyjny gwlaw

Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

14.02.2022 Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów sukcesyjnych pokazuje, że proces zmiany pokoleniowej każdorazowo poprzedzony powinien być wnikliwą analizą w zakresie warunków funkcjonowania firmy rodzinnej (audyt sukcesyjny). Celem audytu sukcesyjnego jest odpowiedź na pytanie jak planowana zmiana pokoleniowa wpłynie na działalność operacyjną prowadzonego biznesu i zabezpieczenie wszelkich ewentualnych ryzyk (takich jak ryzyko odejścia kluczowych pracowników,…
Read more

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej na poziomie korporacyjnym

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić, aby udziały pozostały w rodzinie przez kolejne pokolenia? Jak zabezpieczyć…
Read more

Zaplanowanie dziedziczenia udziałów w firmie rodzinnej

Zmiana pokoleniowa to niezwykłe wydarzenie w funkcjonowaniu każdej firmy rodzinnej. Jednym z podstawowych dylematów, przed którymi stają właściciele firm rodzinnych jest wybór swojego następcy. Aby uchronić swój biznes przed niekontrolowaną sukcesją warto zadbać o odpowiednie sporządzenie testamentu. Testament stanowi jeden z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w procesie sukcesji w sferze właścicielskiej. Co do zasady pozwala on…
Read more

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej

Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić, aby udziały pozostały w rodzinie przez kolejne pokolenia? Jak zabezpieczyć ryzyko „wejścia” do spółki osób…
Read more

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany!

Wyczekiwany projekt opublikowany! W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r. Najważniejsze kwestie prawne…
Read more

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji Chcę darować córce nieruchomość, ale chciałbym, żeby stała się ona wyłączną jej własnością, tj. żeby mąż córki nie miał do nieruchomości prawa własności w jakiejkolwiek części. Czy jest to możliwe? Córka i zięć nie mają spisanej intercyzy, obowiązuje ich wspólność ustawowa majątkowa. Umowa darowizny – czy to…
Read more

Małżeńskie ustroje majątkowe jako jeden z elementów składających się na proces sukcesji

Mam z żoną intercyzę. Czy prawdą jest, że w przypadku mojej śmierci, żona, mimo to, dziedziczy po mnie? TAK. Intercyza jest to umowa majątkowa małżeńska. Najczęściej mówiąc o intercyzie mamy na myśli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka może zostać zawarta w trakcie trwania małżeństwa lub poprzedzać zawarcie małżeństwa, przy czym w takim wypadku obowiązywać…
Read more

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym.   Kto jest założycielem fundacji rodzinnej? Założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, który nieodpłatnie przekazuje na rzecz fundacji składniki majątkowe…
Read more

Publikacje

„Za sukcesem mężczyzny stoi kobieta” Co zatem powinna wiedzieć żona właściciela firmy rodzinnej?W marcowym numerze Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE możecie Państwo przeczytać artykuł poświęcony kwestiom praw udziałowych w firmie rodzinnej. Autorzy wyjaśniają kwestie własności praw udziałowych, rozporządzania nimi i ryzyka wejścia do spółki rodzinnej osób niepożądanych.Zapraszamy do czytania całego artykułu. Przeczytaj artykuł Autor Daria Leszczyk…
Read more

SUKCESJA

3. Kongres Firm Rodzinnych Forbes 20 czerwca Sheraton Grand Warsaw ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa RELACJA KONGRESU Fundacje rodzinne od stycznia 2023 roku kolejne zapowiedzi MinisterstwaFirmy rodzinne oczekują na wprowadzenie fundacji rodzinnej do porządku prawnego. Liczymy, że deklaracje zamienią się w czyny i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania, które będzie realnym wsparciem w budowaniu…
Read more