Czy istnieje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.?

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. bez jego zgody, na mocy orzeczenia sądu. Jaki jest cel regulacji? Celem przedmiotowej regulacji jest ochrona interesu spółki, jak również ochrona interesów pozostałych wspólników, zażegnanie konfliktu w gronie wspólników, niejednokrotnie paraliżującego działalność spółki i przez to zagrażającego jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Sąd może orzec o wyłączeniu…
Przeczytaj więcej