Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

fundacja rodzinna gwlaw

Cele fundacji rodzinnej?

Modelowa fundacja rodzinna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wnoszonego do niej majątku. Jej zadaniem jest również stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora.

Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnych należą:

  • zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym;
  • zapewnienie długoterminowego utrzymania majątku rodzinnego w rękach rodziny;
  • skonsolidowanie majątku rodzinnego w ramach jednego podmiotu, który jest niezależny od ryzyk związanych z otoczeniem rodzinno-biznesowym fundatora;
  • ochronę majątku rodzinnego oraz efektywne zarządzenie tym majątkiem, a także realizację strategii dalszego jego rozwoju;
  • możliwość elastycznego ukształtowania zasad procesu sukcesji, w tym swobodne oznaczenie kręgu następców oraz sposobu i warunków otrzymywania przez nich aktywów;
  • zabezpieczanie przed niekontrolowaną sukcesją.

Podstawowym celem fundacji rodzinnej jest ułatwienie przeprowadzenia procesu sukcesji w firmach rodzinnych.

autor: adw. Daria Leszczyk

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz

Czytaj więcej »