Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

audyt sukcesyjny gwlaw

14.02.2022

Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów sukcesyjnych pokazuje, że proces zmiany pokoleniowej każdorazowo poprzedzony powinien być wnikliwą analizą w zakresie warunków funkcjonowania firmy rodzinnej (audyt sukcesyjny).

Celem audytu sukcesyjnego jest odpowiedź na pytanie jak planowana zmiana pokoleniowa wpłynie na działalność operacyjną prowadzonego biznesu i zabezpieczenie wszelkich ewentualnych ryzyk (takich jak ryzyko odejścia kluczowych pracowników, ryzyko utraty koncesji związanej z osobą właściciela czy ryzyko wypowiedzenia umów przez kluczowych kontrahentów), które zostaną zidentyfikowane w trakcie analizy.

Kolejną Istotną kwestią dotyczącą procesu przekazania firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu jest ustalenie czy stanowią one składnik majątkowy przysługujący jedynie wspólnikowi czy też należący do majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli bowiem wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej a udziały (akcje) zostały nabyte lub objęte w trakcie trwania tego małżeństwa, to z dużym prawdopodobieństwem zakładać należy, że pozostają one własnością obojga małżonków. Oznacza to, że pomimo, iż w sferze korporacyjnej udziały (akcje) są w posiadaniu osoby wpisanej w księdze udziałów oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, to w sensie majątkowym należą one do majątku wspólnego małżonków z oznaczonymi dla tego konsekwencjami w sferze prawa rodzinnego.

Podstawową konsekwencją tego jest to, że w razie niepodjęcia przez wspólnika odpowiednich działań, po jego śmierci dziedziczeniu podlegać będzie jedynie połowa przysługujących mu praw udziałowych do firmy rodzinnej, gdyż w połowie pozostaną one własnością żyjącego małżonka.

Audyt sukcesyjny jest konieczny w firmie rodzinnej i rodzinie planującej zmianę pokoleniową. Jest on również pierwszym krokiem w drodze procesu sukcesyjnego. 

Jeśli myślisz o sukcesji w swojej firmie skontaktuj się z ekspertami Grabowski i Wspólnicy i zapytaj o audyt sukcesyjny

Piotr Grabowski sukcesja

radca prawny Piotr Grabowski

piotr.grabowski@gwlaw.pl

Daria Leszczyk sukcesja

adwokat Daria Leszczyk

daria.leszczyk@gwlaw.pl

Luiza Kwaśnicka

radca prawny Luiza Kwaśnicka

luiza.kwasnicka@gwlaw.pl