Czym jest konstytucja rodzinna i jaka jest jej rola w procesie sukcesji?

Czym jest konstytucja rodzinna i jaka jest jej rola w procesie sukcesji?

Rodziny zaangażowane we wdrożenie procesu sukcesji coraz częściej decydują się podjąć prace nad stworzeniem konstytucji rodzinnej, która będzie stanowić dla kolejnych pokoleń drogowskaz realizacji wizji i strategii przedsięwzięć rodzinnych.

Modelowa konstytucja rodzinna, która powinna stanowić efekt prac całej rodziny, ma na celu zdefiniowanie wartości oraz celów danej spółki jako firmy rodzinnej, a także zasad funkcjonowania w biznesie oraz zasady udziału poszczególnych członków rodziny w firmie rodzinnej. Ponadto, konstytucja rodzinna powinna stanowić odpowiedź na pytanie w jaki sposób członkowie kolejnego pokolenia rodziny powinni być przygotowani do przejęcia zarządzania oraz odpowiedzialności za firmę, a w efekcie prowadzić do zwiększenia profesjonalizacji kadry menadżerskiej w spółkach w ramach kolejnych pokoleń członków rodziny.

autor: adw. Daria Leszczyk

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach

Czytaj więcej »