Forum Firm Rodzinnych Forbes

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2020

FORUM FIRM RODZINNYCH FORBES Najcenniejsze firmy rodzinne w Polsce

Wartości, na których przez dekady budowano firmy rodzinne, były kolejną tarczą, która umożliwiła przetrwanie podczas pierwszej fali kryzysu epidemicznego i gospodarczego. "Publikacja rankingu „Najcenniejsze Polskie Firmy Rodzinne” tradycyjnie od lat rozpoczynała serię spotkań w ramach Forum Firm Rodzinnych. W tym roku sytuacja jest, delikatnie mówiąc, nietypowa, ale tym bardziej trzeba rozmawiać o tym, co oznacza „rodzinność” firmy i jak jej wartości sprawdzają się w kryzysach"

Family Office - Fanaberia czy realna potrzeba?

Należy podkreślić, że brak kompleksowej usługi Family Office oznacza ryzyko koncentracji na jednej sferze działalności firmy rodzinnej. Jeśli jest to np. sfera doradztwa inwestycyjnego, pomijane jest planowanie sukcesyjne. W krótkim horyzoncie czasowym może to prowadzić do pomnażania finansów, ale nie zapewnia przetrwania rodzinnego majątku. W mojej ocenie majątki najbogatszych osób wymagają specjalnego podejścia i traktowania, zaś sprostać temu może wyłącznie Family Office posiadające w swym spektrum rozwiązania, których celem jest zabezpieczenie i przekształcenie majątku rodzinnego w silną, trwałą i wielopokoleniową instytucję

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2019

FORUM FIRM RODZINNYCH FORBES 2019
Czy opłaca się być firmą rodzinną?

Idea Forum Firm Rodzinnych zrodziła się z potrzeby promocji przedsiębiorczości rodzinnej, wsparcia jej rozwoju oraz pomocy w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych. Celem nadrzędnym jest chęć zintegrowania środowiska firm rodzinnych na polskim rynku, wymianę doświadczeń ujętych w zestawieniu przedsiębiorców jak również propagowanie etycznego wymiaru prowadzenia działalności gospodarczej.

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2018

FORUM FIRM RODZINNYCH FORBES 2018 Dlaczego musimy dbać o firmy rodzinne?

Organizator Magazyn Forbes wraz z Partnerami zrealizowali Pierwszą edycję Forum Firm Rodzinnych Forbes, która okazała się spełnieniem potrzeby spotkań pomiędzy przedsiębiorcami, poznania się przedsiębiorców oraz posłuchania historii procesów sukcesyjnych, które już są wdrożone i takich, które dopiero przed rodzinami są do zrealizowania. Merytoryczne dyskusje, historie firm rodzinnych, historie procesów sukcesyjnych, historie ludzi, którzy budują biznes na fundamentach wartości rodzinnych. Ranking firm rodzinnych - Najszybciej rozwijające się firmy rodzinne w Polsce.