Fundacja rodzina na straży biznesu społecznie odpowiedzialnego

Fundacja rodzina na straży biznesu społecznie odpowiedzialnego

https://rodzinywbiznesie.pl/fundacja-rodzinna-od-1-czerwca-2022/Proces sukcesji często stanowi dla właścicieli firm rodzinnych impuls do rozważań na temat wartości i misji jaką realizować ma prowadzony przez nich biznes. Pozwala to uświadomić sobie, że gromadzony latami majątek rodzinny może być wykorzystywany nie tylko do zabezpieczenia interesów sukcesorów, ale także do realizacji określonych celów społecznych lub gospodarczo użytecznych tożsamych z DNA firmy rodzinnej.

W procesie sukcesji powołanie fundacji rodzinnej i wyposażenie jej w majątek przez fundatora może pomóc prowadzić biznes oparty na odpowiedzialności społecznej. Fundator może bowiem postanowić, że w zysku oraz majątku fundacji rodzinnej będą partycypować nie tylko członkowie jego rodziny, ale także utworzona przez niego fundacja charytatywna (jako jeden z beneficjentów).

Co istotne dla samego procesu sukcesji, fundacja charytatywna może także stanowić miejsce, w którym realizować będą się ci członkowie rodziny, którzy nie angażują się w operacyjne zarządzanie biznesem rodzinnym oraz sam fundator po oddaniu sterów w firmie kolejnemu pokoleniu.

autor: adw. Daria Leszczyk

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach

Czytaj więcej »