Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022

Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022

fundacja rodzinna gwlaw

Fundacje rodzinne od 1 czerwca 2022 r. Kolejny krok w kierunku zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym wykonany. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji „szytej na miarę”.

W końcu został opublikowany nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który, ku nieskrywanej radości środowiska firm rodzinnych, uwzględnia kluczowe uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Co najważniejsze, zmienione zostały zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, które w pierwotnej wersji projektu zakładały podwójne, a czasem nawet potrójne, opodatkowanie.

Jakie kluczowe zmiany znalazły się projekcie ustawy?

  • fundacja rodzinna będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w jakim jest to niezbędne do zarządzania majątkiem i inwestowania go w celu jego pomnażania – ustawa określa katalog czynności, które będą mogły być podejmowane przez fundację rodzinną;
  • skład organów fundacji będzie zależny jedynie od woli fundatora;
  • fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego z tytułu otrzymanych dywidend oraz innych zysków kapitałowych (przychody ze zbycia udziałów lub akcji, odsetki);
  • wypłaty na rzecz beneficjentów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z zachowaniem opodatkowania według skali oraz zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatkowej, chyba, że wypłaty pochodzić będą z dochodów fundacji, które korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, bowiem wówczas będą one opodatkowane według stawki 19%;
  • zerowa grupa beneficjentów poszerzona została o zięcia, synową i teściów.

Kancelaria GWLAW od samego początku jest bardzo aktywnie zaangażowania w prace na projektem ustawy o fundacji rodzinnej poczynając od uczestnictwa w panelach dyskusyjnych i konferencjach poświęconych tematyce polskiej fundacji rodzinnej a kończąc na zgłoszeniu obszernych uwag do pierwotnego projektu ustawy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o aktualnym stanie prac związanych z wdrożeniem fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o nowym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej, zapraszamy do kontaktu – gwlaw@gwlaw.pl

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz

Czytaj więcej »