Fundacja rodzinna od stycznia 2023 w polskim porządku prawnym – zapowiedzi Ministerstwa

Fundacja rodzinna od stycznia 2023 w polskim porządku prawnym – zapowiedzi Ministerstwa

W dniu 19 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Sejmie RP w spotkaniu poświęconym przyszłości projektu ustawy o fundacji rodzinnej. W spotkaniu organizowanym przez Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego oraz Instytut Biznesu Rodzinnego uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Finansów, a także liczni przedstawiciele środowiska firm rodzinnych.

Spotkanie, poza omówieniem aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej, miało charakter wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wyzwań dotyczących procesów sukcesji w polskich firmach rodzinnych. Wniosek był jeden: polska fundacja rodzinna jest instytucją niezwykle potrzebną nie tylko do zachowania ciągłości i budowania wartości biznesów rodzinnych, ale też do zatrzymania polskiego kapitału rodzinnego w kraju.

Co jednak najważniejsze, ze strony Pani Wiceminister Olgi Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju i Technologii padło zapewnienie, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby ustawa o fundacji rodzinnej przyjęta została jeszcze w tym roku, przy założeniu, że planowana data jej wejścia w życie, tj. wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego, to 1 stycznia 2023 r. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak ostateczne osiągniecie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Ministerstwem Finansów w zakresie modelu opodatkowania fundacji rodzinnej, przy jednoczesnej świadomości obu stron, że aby polska fundacja rodzinna była realnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rodzinnych, musi być neutralna podatkowa, tj. obciążenia podatkowe nie powinny być większe niż gdyby z fundacji rodzinnej nie skorzystano.

 

Firmy rodzinne oczekują na wprowadzenie fundacji rodzinnej do porządku prawnego. Liczymy, że deklaracje zamienią się w czyny i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania, które będzie realnym wsparciem w budowaniu wielopokoleniowych firm i majątków rodzinnych.