Fundacje rodzinne w zagranicznych porządkach prawnych

Fundacje rodzinne w zagranicznych porządkach prawnych

Fundacje rodzinna za granicą - inne porządki prawne

Fundacje prywatne (rodzinne) wyrosły z idei trustów (popularnych szczególnie w Stanach Zjednoczonych), które przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na grodzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Od wielu lat fundacje rodzinne z dużym powodzeniem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej takich jak Austria, Belgia, Holandia, Lichtenstein, Malta czy Niemcy.

Pomimo różnic w zasadach bieżącego funkcjonowania poszczególnych zagranicznych fundacji rodzinnych stwierdzić należy, że cel jest ich funkcjonowania jest co zasady jeden. Mianowicie, zabezpieczenie majątku rodzinnego poprzez jego przeniesienie i osadzenie w fundacji, a w konsekwencji rozdzielenie majątku osobistego właściciela biznesu (fundatora) od majątku fundacji.

autor: adw. Daria Leszczyk

Czy warto sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy

Czytaj więcej »

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach

Czytaj więcej »