Jak zapewnić ciągłość jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy?

Jak zapewnić ciągłość jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy?

Co do zasady jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prawna, która traci swój byt wraz ze śmiercią właściciela. Jednakże, za sprawą zmian w prawie, które weszły w życie pod koniec 2018 roku, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zadbać o to, aby na wypadek ich śmierci należąca do nich firma nie uległa automatycznemu rozwiązaniu. Dzięki możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który będzie sprawował tymczasowy zarząd nad przedsiębiorstwem w spadku do czasu przejęcia działalności gospodarczej przez spadkobierców, firmy rodzinne prowadzone w formie jednoosobowych działalności gospodarczych zyskały czas niezbędny na uporządkowanie spraw spadkowych. Prawidłowo ustanowiony zarządca sukcesyjny od chwili śmierci przedsiębiorcy, w granicach i ramach przewidzianych przez prawo, wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy, a co tym idzie jest zdolny kontynuować dotychczasowy biznes, w tym niezbędne do jego przetrwania koncesje, licencje, zezwolenia, umowy z pracownikami czy kredyty bankowe.

autor: adw. Daria Leszczyk