PODCASTY

Zapraszamy na cykl rozmów na temat testamentów. Rozmowy realizowane dzięki UNICEF POLSKA w ramach programu PONADCZASOWI

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Do dziedziczenia testamentowego może dojść tylko w sytuacji sporządzenia przez spadkodawcę za życia testamentu. W drugim wypadku mamy do czynienia z sytuacją kiedy testament nie został sporządzony lub okazał się nieważny.

W czasach pandemii zagadnienie dziedziczenia jest niezwykle ważne. Może skłonić do refleksji i stać się przyczynkiem do podjęcia określonych działań, które pomagają ochronić nabywany i wypracowany przez lata majątek, zabezpieczyć sukcesorów, zgodnie z założeniami i wolą spadkodawcy, nestora.

Chcesz wiedzieć więcej na temat testamentów?