STREFA WIEDZY

Ustawa o fundacji rodzinnej przyjęta przez Sejm

Wyczekiwany moment dla polskich przedsiębiorców! W środę 14 grudnia 2022 roku Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej!Oznacz to, że polskie firmy rodzinne będą mogły korzystać z rozwiązania prawnego dotychczas w Polsce niedostępnego!Przeczytaj na stronie GWLAW szczegóły dotyczące rozwiązania! Przeczytaj

Czytaj więcej »

V edycja Forum Firm Rodzinnych

Firm Rodzinne po raz piąty docenione przez Forbes Forum Firm Rodzinnych od pięciu lat docenia, wspiera i edukuje firmy rodzinne w Polsce!  Kancelaria Grabowski i Wspólnicy również w tym roku jest wyłącznym partnerem prawnym tego wydarzenia. Towarzyszymy firmom rodzinnym podczas

Czytaj więcej »

Relacja z 3. Kongresu Firm Rodzinnych Forbes

Kongres Firm Rodzinnych odbył się 20 czerwca 2022 roku i był już trzecim wydarzeniem krajowym organizowanym przez Magazyn Forbes Polska dedykowanym firmom rodzinnym! W hotelu Sheraton w Warszawie zebrało się ponad 300 gości, którzy chcieli porozmawiać o wyzwaniach swoich firm,

Czytaj więcej »

Na czym polega przewaga konkurencyjna firm rodzinnych?

Czym firma rodzinna może konkurować na rynku krajowym i globalnym? Obecnie firmy rodzinne stanowią ponad 800 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Odróżniają się one od innych przedsiębiorców działających na polskim rynku, w szczególności od dużych korporacji międzynarodowych, przede wszystkim kulturą organizacji,

Czytaj więcej »

W jakiej formie zawrzeć umowę zbycia udziałów w sp. z o.o.?

Umowa zbycia udziałów nie może zostać zawarta w dowolnej formie Wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W innym wypadku umowa będzie nieważna. Wyjątek dotyczy zbycia udziałów spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W

Czytaj więcej »

Najczęściej wykorzystywana forma do prowadzenia działalności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż spółki osobowe, a więc inaczej niż np. spółka komandytowa, może być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak

Czytaj więcej »

Czy każda spółka handlowa to klucz do udanej sukcesji?

Czy zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu? Wydawać by się mogło, że każda zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu. Częściowo

Czytaj więcej »

Testament czy darowizna? Przekazanie własności

Testament jako kluczowy element procesu sukcesji testament wzórTestament stanowi jeden z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w procesie sukcesji w sferze właścicielskiej. Co do zasady (dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu jego treści) pozwala on bowiem określić zasady przekazania praw do firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu.Jeżeli

Czytaj więcej »

Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

14.02.2022 Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów sukcesyjnych pokazuje, że proces zmiany pokoleniowej każdorazowo poprzedzony powinien być wnikliwą analizą w zakresie warunków funkcjonowania firmy rodzinnej (audyt sukcesyjny). Celem audytu sukcesyjnego jest odpowiedź na pytanie jak planowana zmiana pokoleniowa wpłynie na

Czytaj więcej »

Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022

Fundacje rodzinne od 1 czerwca 2022 r. Kolejny krok w kierunku zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym wykonany. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji „szytej na miarę”. W końcu został opublikowany nowy projekt ustawy o

Czytaj więcej »

Sprzedaż firmy rodzinnej

Wydawać by się mogło, że sprzedaż firmy rodzinnej jest ostatecznością oraz oznacza porażkę jej właściciela w procesie sukcesji. Jednakże w końcowym rozrachunku takie rozwiązanie może się okazać nowym życiem nie tylko dla samej firmy, ale także dla członków rodziny, którzy

Czytaj więcej »

Sukcesja a brak sukcesora

Chyba niemal każdy założyciel firmy rodzinny planując sukcesję marzy o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu, co do zasady swojemu synowi lub córce. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Należy jednak pamiętać, że sukcesja, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie tylko przekazanie firmy

Czytaj więcej »

Zaplanowanie dziedziczenia udziałów w firmie rodzinnej

Zmiana pokoleniowa to niezwykłe wydarzenie w funkcjonowaniu każdej firmy rodzinnej. Jednym z podstawowych dylematów, przed którymi stają właściciele firm rodzinnych jest wybór swojego następcy. Aby uchronić swój biznes przed niekontrolowaną sukcesją warto zadbać o odpowiednie sporządzenie testamentu.Testament stanowi jeden z

Czytaj więcej »

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej

Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić,

Czytaj więcej »

Komentarze do projektu ustawy o fundacji rodzinnej

W dniu 22 marca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję – fundację rodzinną.Projekt ustawy o fundacji rodzinnej reguluje kwestie tworzenia, organizacji,

Czytaj więcej »

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany!

Wyczekiwany projekt opublikowany!W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.Planowany termin

Czytaj więcej »

Przedsiębiorca a prawo karne – wprowadzenie

Przedsiębiorca a prawo karne Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek respektować normy prawa publicznego. Część z nich to normy dedykowane każdemu przedsiębiorcy, większość jednak ma charakter ekskluzywny i zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W prowadzenie działalności

Czytaj więcej »

Przepadek przedsiębiorstwa

Nowelą, która weszła w życie w kwietniu 2017 r., dodano do kodeksu karnego art. 44a, w którym został uregulowany, nieznany wcześniej polskiemu prawu karnemu, przepadek przedsiębiorstwa.Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność osoby fizycznej – albo jego równowartości – istnieje w

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność penalna przedsiębiorcy korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny podlega również własnej odpowiedzialności penalnej w następstwie popełnienia na jego rzecz określonego czynu zabronionego jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe. Taką odpowiedzialność wprowadzono do systemu polskiego prawa ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za

Czytaj więcej »

W jakich sytuacjach rodzina potrzebuje inwestora?

Kiedy firma powinna rozważyć wejście inwestora zewnętrznego? Wprowadzenie do spółki rodzinnej nowego inwestora jest najczęściej podyktowane potrzebą dofinansowania bieżącej działalności spółki lub koniecznością dokonania nakładów inwestycyjnych  na rozwój firmy. Wkład kapitałowy oferowany przez inwestora jest wówczas postrzegany, jako korzystna alternatywa

Czytaj więcej »

Fundacje rodzinne w zagranicznych porządkach prawnych

Fundacje rodzinna za granicą – inne porządki prawne Fundacje prywatne (rodzinne) wyrosły z idei trustów (popularnych szczególnie w Stanach Zjednoczonych), które przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na grodzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Od wielu lat fundacje rodzinne

Czytaj więcej »

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym.   Kto jest założycielem

Czytaj więcej »

Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

Cele fundacji rodzinnej? Modelowa fundacja rodzinna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wnoszonego do niej majątku. Jej zadaniem jest również stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora. Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnych należą: zapewnienie

Czytaj więcej »

Fundacja rodzina na straży biznesu społecznie odpowiedzialnego

https://rodzinywbiznesie.pl/fundacja-rodzinna-od-1-czerwca-2022/Proces sukcesji często stanowi dla właścicieli firm rodzinnych impuls do rozważań na temat wartości i misji jaką realizować ma prowadzony przez nich biznes. Pozwala to uświadomić sobie, że gromadzony latami majątek rodzinny może być wykorzystywany nie tylko do zabezpieczenia interesów

Czytaj więcej »

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach i majątku fundacji. To od fundatora zależy, czy beneficjentami będą wyłącznie członkowie jego rodziny, czy

Czytaj więcej »

Przygotowanie do transakcji sprzedaży firmy rodzinnej

Jak wygląda przygotowanie do transakcji sprzedaży firmy rodzinnej? Wycena spółki Dobrym punktem wyjścia jest zlecenie dokonania wyceny spółki przez niezależny podmiot wyceniający. Taka wycena może dać właścicielom wyobrażenie o możliwej do uzyskania na rynku cenie za ich biznes i stanowić

Czytaj więcej »

Co trzeba wiedzieć przed sprzedażą firmy?

Decyzja o sprzedaży biznesu musi być przemyślana i wymaga postawienia sobie przez właścicieli kilku zasadniczych pytań, takich jak:jaka ostateczna cena będzie dla nich satysfakcjonująca,czy istnieją aktywa, które należałoby przed sprzedażą wydzielić ze spółki i zatrzymać dla siebie,czy chcą zagwarantować miejsca

Czytaj więcej »

Jak podejść do sprzedaży firmy rodzinnej?

Właściwy moment na sprzedaż firmy Rozkwit firm rodzinnych w latach 90. spowodował, że stały się one punktem charakterystycznym polskiej gospodarki. Z rozmysłem zainwestowane pieniądze, dzięki uwolnieniu gospodarki, zaczęły przynosić nadspodziewane zyski, a w pracę nad budowaniem wartości firmy i rozwojem

Czytaj więcej »

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach rodzinnych

Społeczna odpowiedzialność biznesu czy też biznes odpowiedzialny społecznie (ang.: Corporate Social Responsibility, CSR), to zgodnie z definicją zawartą w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i

Czytaj więcej »

Czy warto sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy majątkowe i rozdysponować gromadzonym za życia majątkiem zgodnie z wolą i oczekiwaniami testatora. Przy jego

Czytaj więcej »

Zachowek – należy o nim pamiętać przy spisywaniu testamentu

Czym jest zachowek? Zachowek to wierzytelność pieniężna przysługująca osobom najbliższym spadkodawcy, których krąg został w ustawie wprost określony, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ustawie. W systemie prawa polskiego obowiązuje zasada swobody testowania. Powyższe oznacza, że to testator w testamencie

Czytaj więcej »