Akademia GPW Growth

wspieramy przedsiębiorczość rodzinną

Program edukacyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla firm rodzinnych 

WIEDZA

Duża dawka wiedzy od najlepszych ekspertów na rynku

RELACJE

Znakomite osobowości w roli mentorów

WZROST

Wykorzystanie wiedzy i relacji do budowania wzrostu firmy

Akademia GPW Growth

Akademia GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. W ramach projektu odbędą się spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty oraz case studies. Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w firmach.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie I edycji Akademii GPW Growth

W pierwszej edycji Akademii GPW Growth uczestniczyło 21 uczestników z 13 spółek. Kolejna edycja programu obejmuje 110 godzin warsztatów i wykładów oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W czerwcu 2021 roku, na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymają certyfikat „Ready for Growth”.

Akademia GPW Growth

Jest programem wspierającym rozwój i transformację spółek z sektora MŚP

Ma na celu wzmocnienie kompetencji liderów oraz pomoc w wyznaczaniu nowego kursu w rozwoju w MŚP

Dedykowana jest właścicielom firm, zarządzającym oraz kadrze menadżerskiej, odpowiedzialnej za realizację kluczowych obszarów

Obejmuje cykl spotkań edukacyjnych oraz networkingowych, 10 sesji, 110 godzin wykładów i spotkań, certyfikat ‘Ready for Growth’